Manuální terapie

   Při ošetření používám jemné manuální techniky, které lze provádět jak preventivně, tak při řešení konkrétních problémů. Velice vhodné jsou jako podpora léčení veterinářem. Konkrétně používám Dornovu metodu, ošetření fasciálních řetězců, manuální lymfodrenáž a prvky kraniosakrální terapie. Žádná z těchto technik nemůže v žádném případě zvířeti ublížit, pokud neí aplikovaná v kontraindikovaných stavech.

Ošetření koně

   V případě, že zvíře vykazuje jakýkoliv zdravotní problém, bolestivost nebo změny v pohybu (např. kulhání), musí být nejdříve vyšetřeno veterinárním lékařem. Pokud už víte diagnózu, nebo veterinář naopak nenajde žádný závažný problém a přesto potíže přetrvávají, je na místě zkusit tyto jemné manuální techniky. Při ošetření kombinuji několik technik, a to podle věku, momentálního stavu a potřeb koně. Nezřídka se stává, že zpočátku je navrženo několik ošetření za sebou v kratších intervalech, do terapií je většinou zapojený i majitel koně.

   Preventivně lze zvíře ošetřit kdykoliv při dodržení několikadenního klidového režimu po ošetření. Po prvním ošetření většinou doporučím termín kontroly, skutečné intervaly mezi terapiemi však vždy určuje majitel koně. V případě, že zdravotní stav koně je v pořádku, zpravidla stačí preventivní ošetření 1 - 2x ročně.

   Ošetření trvá přibližně hodinu a majitel by měl být vždy přítomen. Před prvním ošetřením majitel vyplní kartu koně, kde mimo jiné potvrdí, že kůň nemá žádnou kontraindikaci.

ošetření páteře

Nejčastější indikace:

 • kulhání
 • strnulost, bolestivost
 • neochota k pohybu
 • bolest zad

Kontraindikace:

 • vysoká teplota, probíhající zánět v těle
 • porušená kůže, rány, vředy
 • nervová onemocnění v akutním stadiu
 • stav po úrazu bez vyšetření veterinářem
 • březost
 • nemoci kostí
 • rakovina

Dornova metoda

   Dornova metoda je jemná manuální technika, jejíž pomocí terapeut ošetřuje všechny klouby v těle. Ošetření probíhá za přirozeného pohybu, prsty či dlaněmi je vyvíjen tlak na kost či kloub a kosti se usazují na své fyziologické místo. Ošetřuje se vždy celé zvíře nebo člověk a nejúčinnější je tato metoda jako prevence vzniku pohybových problémů u zdravých jedinců. Dornova metoda je vhodná pro všechny věkové kategorie i pro koně s různým typem a stupněm zátěže.

Fasciální manipulace, fasciální řetězce

   Jemná práce s měkkými tkáněmi. Fascie jsou v těle uspořádány v řetězcích, přičemž problém se může projevit na kterémkoliv místě na tomto řetězci. Velmi vhodné je ošetření fascií pro staré koně, dlouhodobě nemocné a jako součást paliativní péče. Některé hmaty naučím majitele, aby mohl pracovat s koněm mezi terapiemi.

Manuální lymfodrenáž

   Technika hojně používaná i u lidí. Jemné hmaty rozproudí lymfu, která odvádí z těla toxické látky. Používá se zpravidla tam, kde jsou otoky, artrotické změny, jizvy, ale výhodné je i její použití preventivní, v březosti a po porodu, jako podpora imunitního systému a detoxikace.

Kraniosakrální terapie

   Velmi jemné hmaty, které pomáhají obnovit správné proudění mozkomíšního moku a tím nastartovat samoléčebný proces těla. 

Ceník

   První ošetření koně (nebo ošetření po 1/2 roce)...........................900,- Kč

   Kontrola.................................................................................700,- Kč

   Cesta.....................................................................................7,- Kč/km

   V případě ošetřování více koní/lidí na jednom místě se náklady na cestu rozpočítávají mezi všechny majitele. Jezdím buď z Prahy, nebo z Boršova u Jihlavy. Počítám vždy kratší variantu cesty.

Kontakt

Iva Vacková
Adresa:Práčská 2590/79, Praha 10, 106 00
Telefon:+420732857460
Fax:
E-mail:iva.vackova@centrum.cz